ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

การเลือกชุมนุมออนไลน์ ให้คุณครูและนักเรียนทุกคน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าลงทะเบียนระบบกิจกรรมชุมนุม เริ่มเปิดการใช้งานปีการศึกษา 2562

#

การรับจำนวนนักเรียนเข้าชุมนุม ให้คุณครูเปิดรับนักเรียนเข้าชุมนุม ไม่ต่ำกว่าชุมนุมละ 20 คน


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม