ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

การเลือกชุมนุมออนไลน์ ให้คุณครูและนักเรียนทุกคน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าลงทะเบียนระบบกิจกรรมชุมนุม เริ่มเปิดการใช้งานปีการศึกษา 2562

#

การรับจำนวนนักเรียนเข้าชุมนุม ให้คุณครูเปิดรับนักเรียนเข้าชุมนุม ไม่ต่ำกว่าชุมนุมละ 20 คน

#

เปิดลงทะเบียนุมนุม ให้คุณครูและนักเรียนทุกคน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เข้าลงทะเบียนระบบกิจกรรมชุมนุม เริ่มเปิดการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

#

ปิดระบบกิจกรรมชุมนุม ประกาศ..ขณะนี้ระบบกิจกรรมชุมนุมปิดระบบแล้ว นักเรียนหรือคุณครูท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือมีปัญหาในการเข้าระบบโปรดติดต่อห้องวิชาการครับ..


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม